Ekspertai ir specialistai


Ekspertai ir specialistai yra žmonės, kurie yra paprašyti dalyvauti baudžiamajame procese, kai jų specializacija, techninė, mokslinė ar meninė kompetencija yra būtina norint suprasti bylos faktus bei patikrinti įrodymų patikimumą. Pavyzdžiui, gydytojas gali paaiškinti ar nukentėjusiojo patirti sužalojimai yra pavojingi ir kaip jie buvo padaryti, psichiatras gali apibūdinti kaltinamojo psichologines savybes ir įvertinti jo asmenybės ypatumus, arba programuotojas gali paaiškinti kaip kompiuterinė programa buvo naudojama darant nusikaltimą ir t.t..

Nuo nusikalstamų veikų gali nukentėti kiekvienas Nusikaltimų aukų teisės Baudžiamasis procesas Kas yra kas baudžiamajame procese


ŽEMĖLAPIS

Į viršų Žemėlapis Išeiti