Įgaliotasis nukentėjusiojo atstovas (advokatas)


Įgaliotasis nukentėjusiojo atstovas yra teisininkas, kuris teikia teisinę pagalbą nukentėjusiajam ir atstovauja jį ar ją viso baudžiamojo proceso metu. Kai kuriose bylose (bylose, susijusiose su nusikaltimais sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, taip pat bylose, kuriose nukentėjusieji yra nepilnamečiai) privaloma, kad nukentėjusieji turėtų įgaliotąjį atstovą. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras arba teisėjas
gali nuspręsti, kad nukentėjusiojo interesai reikalauja įgaliotojo atstovo dalyvavimo ir kitose bylose. Jei taip nusprendžiama, nukentėjusysis negali atsisakyti įgaliotojo atstovo paslaugų.

Jūs galite pasirinkti, kas bus Jūsų įgaliotasis atstovas. Paprastai įgaliotojo atstovo funkcijas atlieka advokatai arba jų padėjėjai. Atkreipkite dėmesį į tai, kad didesnėje dalyje bylų nukentėjusieji turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą, apie tai galite paskaityti plačiau čia. Kai kuriais atvejais, jei ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras arba teisėjas sutinka, Jūs galite pasikviesti įgaliotuoju atstovu bet kurį kitą asmenį, turintį aukštąjį teisinį išsilavinimą.

Nuo nusikalstamų veikų gali nukentėti kiekvienas Nusikaltimų aukų teisės Baudžiamasis procesas Kas yra kas baudžiamajame procese


ŽEMĖLAPIS

Į viršų Žemėlapis Išeiti