Ikiteisminio tyrimo pareigūnas


Ikiteisminis tyrimas yra pirmasis baudžiamojo proceso etapas, kurio tikslas – surinkti įrodymus, kurie yra būtini teisminiam nagrinėjimui pradėti. Ikiteisminiam tyrimui vadovauja ir jį prižiūri prokuroras, tačiau daugiausia tyrimo veiksmų atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Paprastai būtent su ikiteisminio tyrimo pareigūnais daugiausiai tenka bendrauti nukentėjusiesiems. Daugelyje bylų ikiteisminiai tyrimai atliekami policijos pareigūnų. Tačiau įstatymai nurodo, kad ikiteisminis tyrimas gali būti atliekamas ir kitų institucijų, tokių kaip Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir kai kurios kitos. Prokurorai taip pat gali atlikti ikiteisminį tyrimą bet kurioje byloje patys, nepasitelkdami ikiteisminio tyrimo pareigūnų.

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas nusprendžia ar ikiteisminis tyrimas bus pradėtas (tačiau negali atsisakyti pradėti ikiteisminio tyrimo, toks sprendimas gali būti priimtas tik ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovo arba prokuroro). Jis ar ji taip pat dažniausiai vykdo visus veiksmus ikiteisminiame tyrime: apklausia nukentėjusiuosius, liudytojus ir įtariamuosius, ima įvairių medžiagų pavyzdžius (kraujo, seilių, rūbų, t.t.) teismo ekspertizei, rengia akistatas ir t.t. Ikiteisminio tyrimo pabaigoje paskutinis žodis atitenka prokurorui – tik jis arba ji gali priimti sprendimą ar nutraukti tyrimą, ar pateikti įtariamajam kaltinimus ir perduoti bylos medžiagą teismui. Čia ir baigiasi ikiteisminio pareigūno funkcijos. Jie gali dalyvauti teismo posėdyje, tačiau tik kaip liudytojai, ne kaip valstybės pareigūnai.

Nuo nusikalstamų veikų gali nukentėti kiekvienas Nusikaltimų aukų teisės Baudžiamasis procesas Kas yra kas baudžiamajame procese


ŽEMĖLAPIS

Į viršų Žemėlapis Išeiti