Prokuroras


Prokurorai yra valstybės pareigūnai, kurie vadovauja ir prižiūri ikiteisminio tyrimo eigą ir palaiko kaltinimą teisme.

Daugelis bylų yra tiriamos policijos, prokurorai bylose prižiūri ikiteisminio tyrimo pareigūno veiksmus ir dalyvauja priimant sprendimus dėl tam tikrų prievartos priemonių panaudojimo. Tačiau net ir bylose, kurias nagrinėja policija, prokuroras gali nuspręsti perimti visą tyrimą arba pats atlikti atskirus tyrimo veiksmus procese (pvz.: prokuroras gali nuspręsti, kad nukentėjusiojo apklausą atliks jis pats). Prokurorai gali nurodyti policijos pareigūnams atlikti konkrečius tyrimo veiksmus, surasti konkrečius įrodymus, apklausti konkrečius liudininkus ir t.t. Jūs taip pat galite skųsti kiekvieną ikiteisminio tyrimo pareigūno sprendimą arba neveiklumą prokurorui (ir apeliuoti prokuroro sprendimą vyresniesiems prokurorams). Jei manote, kad ikiteisminiame tyrime turi būti atlikti tam tikri veiksmai, kurių nesiima ikiteisminio tyrimo pareigūnas, galite pateikti rašytinį prašymą dėl šių klausimų arba ikiteisminio tyrimo pareigūnui, arba tiesiai prokurorui.

Prokuroras priima sprendimus nutraukti, sustabdyti ikiteisminį tyrimą, arba perduoti bylą nagrinėti teisme. Pastaruoju atveju prokuroras, kuris vadovauja ikiteisminiam tyrimui, surašo kaltinamąjį aktą ir jame suformuluoja kaltinimus įtariamajam. Teisminio nagrinėjimo metu prokuroras palaiko, pristato ir argumentuoja suformuluotus kaltinimus. Jis arba ji taip pat gali skųsti pirmosios instancijos teismo sprendimus ir kreiptis dėl bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad kiekvienas prokuroras atlieka savo funkcijas byloje dėl to, kad Jūs nukentėjote nuo nusikalstamos veikos. Tačiau prokuroras neprivalo atsiklausti Jūsų nuomonės dėl vieno ar kito sprendimo. Pavyzdžiui, daugeliu atvejų jis ar ji turės pradėti baudžiamąjį procesą, net jei Jūs nenorėsite, kad nusikalstama veika būtų tiriama (išskyrus tam tikras specifines nusikalstamas veikas), neturės teisės ar pareigos nutraukti baudžiamąjį procesą dėl to, kad Jūs norite, jog jis būtų nutrauktas, galės pateikti apeliacinį skundą dėl teismo nuosprendžio net tada, kai Jūs nenorėsite, kad nuosprendis būtų apeliuojamas ir t.t.

Nuo nusikalstamų veikų gali nukentėti kiekvienas Nusikaltimų aukų teisės Baudžiamasis procesas Kas yra kas baudžiamajame procese


ŽEMĖLAPIS

Į viršų Žemėlapis Išeiti