Psichologas


Įstatymai nustato, kad psichologas privalo dalyvauti visose apklausose (ir ikiteisminio tyrimo metu, ir teisminio nagrinėjimo metu), kada yra apklausiami mažamečiai nukentėjusieji arba liudytojai, taip pat – nepilnamečiai nukentėjusieji ir liudytojai nusikaltimų gyvybei, sveikatai, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui ir kai kurių kitų nusikaltimų bylose. Bylos dalyviai gali paprašyti psichologo dalyvavimo ir kiekvienoje kitoje byloje, jei nukentėjusysis ar liudytojas yra nepilnametis. Jei toks prašymas pateikiamas, jis privalo būti tenkinamas.

Psichologas turi padėti ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokurorams ir teisėjams suformuluoti klausimus, kuriuos galėtų suprasti ir dėl kurių nebūtų traumuojami mažamečiai ir nepilnamečiai nukentėjusieji ir liudytojai.

Bylos dalyviai taip pat gali paprašyti, kad psichologas dalyvautų ir kai yra apklausiami nepilnamečiai įtariamieji ir kaltinamieji. Šių prašymų tenkinimas taip pat yra privalomas.

Nuo nusikalstamų veikų gali nukentėti kiekvienas Nusikaltimų aukų teisės Baudžiamasis procesas Kas yra kas baudžiamajame procese


ŽEMĖLAPIS

Į viršų Žemėlapis Išeiti