Įtariamasis ir kaltinamasis


Įtariamasis ir kaltinamasis yra specifiniai terminai, naudojami kaltininkams baudžiamajame procese apibūdinti. Ikiteisminio tyrimo metu yra vartojamas terminas „įtariamasis”. Kai yra surinkta pakankamai įrodymų kaltinimams pagrįsti, prokuroras surašo kaltinamąjį aktą, pateikia kaltinimus kaltininkui ir perduoda bylos informaciją teismui. Nuo šio momento vartojama sąvoka „kaltinamasis”.

Teismo posėdžiai ypatingais atvejais gali būti vykti net nukentėjusiajam nedalyvaujant, tačiau posėdis negalimas, jei nedalyvauja kaltinamasis.

Kai apklausiami nukentėjusieji ir liudytojai, jų reikalaujama duoti priesaiką sakyti tiesą. Toks reikalavimas negali būti taikomas kaltinamajam. Kaltinamieji negali būti nubausti net už melagingų parodymų davimą, nes tai nederėtų su pamatiniu nekaltumo prezumpcijos principu.

Kai kuriose bylose kaltinamojo dalyvavimas gali kelti stresą nukentėjusiajam ir liudytojams liudijantiems teisme. Tokiais atvejais teisėjas gali nuspręsti, kad kaltinamasis išeitų iš teismo salės, kurioje vyksta teismo posėdis, iki kol baigs liudyti nukentėjusysis ar liudytojas. Tokiais atvejais kaltinamajam sudaromos galimybės stebėti apklausą iš kitos patalpos ir pateikti klausimus nukentėjusiajam ar liudytojui – klausimai perduodami teisėjui, kuris privalo juos užduoti.

Nuo nusikalstamų veikų gali nukentėti kiekvienas Nusikaltimų aukų teisės Baudžiamasis procesas Kas yra kas baudžiamajame procese


ŽEMĖLAPIS

Į viršų Žemėlapis Išeiti