Įtariamojo ar kaltinamojo gynėjas (advokatas)


Gynėjas turi pareigą ginti įtariamojo ir kaltinamojo teises baudžiamajame procese. Kiekvienas įtariamasis ir kaltinamasis turi teisę turėti gynėją. Įstatymai įtvirtina ilgą sąrašą bylų, kuriose gynėjo dalyvavimas yra būtinas, t. y. šios bylos negali būti tiriamos ir nagrinėjamos gynėjui nedalyvaujant. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai, prokurorai ir teisėjai taip pat gali nuspręsti, kad gynėjo dalyvavimas yra būtinas ir bet kurioje kitoje byloje.

Praktikoje ikiteisminis tyrimas ir teismo teisminis nagrinėjimas nedalyvaujant gynėjui yra retos išimtys iš taisyklės. Įtariamasis ir kaltinamasis gali turėti kelis gynėjus. Jeigu įtariamasis ar kaltinamasis nusprendžia kreiptis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, ji turi būti teikiama neatsižvelgiant į tai, ar kaltininkas turi pakankamai lėšų samdyti gynėją.

Gynėjas, atstovaudamas kaltininko teises ir interesus, imasi aktyvaus vaidmens tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu. Gynėjai turi teisę pateikti įrodymus ir teisę reikalauti surinkti tam tikrus įrodymus, teisę apklausti kaltinamąjį, liudytojus ir nukentėjusįjį teismo posėdžio metu, apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teismo sprendimus, taip pat tam tikras kitas teises.

Nukentėjusysis gali jaustis nepatogiai dėl tam tikrų gynėjo užduodamų klausimų. Nepamirškite, kad gynėjo pareiga yra apsaugoti kaltinamojo interesus ir paprastai užduodami klausimai yra niekaip nesusiję su gynėjo asmeniniu požiūriu į Jus. Jeigu kai kurie klausimai peržengia ribas, teisėjas privalo juos nutraukti ir užtikrinti tvarką bei drausmę teisme.

Nuo nusikalstamų veikų gali nukentėti kiekvienas Nusikaltimų aukų teisės Baudžiamasis procesas Kas yra kas baudžiamajame procese


ŽEMĖLAPIS

Į viršų Žemėlapis Išeiti