Teisė atgauti turtą


Tam tikras nukentėjusiajam priklausantis turtas gali būti paimtas, nes jo reikia sėkmingam nusikalstamos veikos tyrimui. Pavyzdžiui, svarbių tyrimui įrodymų gali būti likę aukos automobilyje ar drabužiuose.

Įstatymai nustato bendrą taisyklę, kad visi daiktai, paimti iš Jūsų baudžiamojo proceso metu, turi būti grąžinti tik įsiteisėjus nuosprendžiui (t. y. kai apeliacinis skundas nepateikiamas arba kai baigiamas apeliacinio skundo nagrinėjimas). Tačiau Jūs turite teisę pateikti rašytinį prašymą grąžinti savo turtą ir anksčiau, jei Jūsų daiktai jau buvo pakankamai išsamiai ištirti ir aprašyti. Jei Jūsų turtas Jums bus grąžintas iki baudžiamojo proceso pabaigos, turėsite pasirašyti įsipareigojimą saugoti šį turtą (t. y. jo neparduoti, neišmesti), kol byla bus baigta.

Nuo nusikalstamų veikų gali nukentėti kiekvienas Nusikaltimų aukų teisės Baudžiamasis procesas Kas yra kas baudžiamajame procese


ŽEMĖLAPIS

Į viršų Žemėlapis Išeiti