Teisė būti išklausytam


Nukentėjusieji turi teisę būti išklausyti ir pateikti informaciją, kuri gali būti svarbi tyrimui, bei pateikti įrodymus.

Pirma, pranešdami apie patirtą nusikalstamą veiką ikiteisminio tyrimo įstaigai, Jūs turėtumėte pasinaudoti galimybe pateikti jai kuo daugiau svarbių detalių apie padarytą nusikalstamą veiką, taip pat perduoti visus turimus daiktus, kurie galėtų padėti įrodyti kas buvo kaltininkas. Vėliau nukentėjusieji yra kviečiami į apklausas ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu. Per apklausas galima pateikti ir naujų, anksčiau neminėtų nusikalstamos veikos, nuo kurios nukentėjote detalių. Svarbu jokių detalių nenutylėti, jei apie jas klausiama. Žinoma, jei kažką pamiršote ir todėl nepapasakojote bylą tiriančiam pareigūnui, Jūs negalite būti dėl to smerkiami. Bet, jei prisimintumėte vėliau, būtinai apie tai praneškite.

Jei nukentėjusysis yra nepilnametis, ikiteisminio tyrimo metu jo apklausą turi atlikti ikiteisminio tyrimo teisėjas. Tokiais atvejais nukentėjusysis paprastai nebekviečiamas pateikti parodymų teisme, užtenka kad teisme perskaitomas ikiteisminio tyrimo teisėjo atliktos apklausos protokolas. Tačiau dažnai teisminio nagrinėjimo metu išaiškėja, kad nukentėjusiajam būtina užduoti papildomus klausimus, tad jis ar ji kviečiami liudyti teismo posėdyje.

Nuo nusikalstamų veikų gali nukentėti kiekvienas Nusikaltimų aukų teisės Baudžiamasis procesas Kas yra kas baudžiamajame procese


ŽEMĖLAPIS

Į viršų Žemėlapis Išeiti