Teisė gauti pagalbos nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų asmenims paslaugas


Žmonių, žinančių, kaip elgtis nukentėjus nuo nusikalstamų veikų, pagalba nusikaltimų aukoms yra labai svarbi.

Įstatymai garantuoja nusikaltimų aukoms teisę kreiptis emocinės, teisinės, techninės ir kitokios pagalbos. Jei esate smurto šeimoje auka, turėtumėte susisiekti su vienu iš specializuotų kompleksinės pagalbos centrų, jų sąrašas pateiktas čia. Jei nukentėjote nuo prekybos žmonėmis, turėtumėte susisiekti su viena iš nevyriausybinių organizacijų, teikiančių paramą šių nusikaltimų aukoms, jų sąrašas pateiktas čia. Jei nuo nusikalstamos veikos nukentėjo vaikas, verta kreiptis pagalbos į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, jos regioninių padalinių sąrašas pateiktas čia. Jei nukentėjote nuo bet kurios kitos nusikalstamos veikos, galite kreiptis į bet kurią pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybą, jų sąrašas pateiktas čia. Pirmojo kontakto institucijos (policija, prokuratūra, sveikatos apsaugos, švietimo ir kitos įstaigos) taip pat privalo pačios per vieną dieną pranešti pagalbos tarnyboms apie Jūsų patirtą nusikalstamą veiką, jeigu Jūs to pageidaujate. Tokiu atveju atitinkama pagalbos tarnyba pati privalo susisiekti su Jumis ne vėliau kaip kitą dieną po to kai gavo minėtą pranešimą.

Pagalbos tarnyba privalo įvertinti Jūsų individualius poreikius ir parengti akredituotos pagalbos priemonių įgyvendinimo planą – numatyti kokia pagalba kada turi būti suteikta. Pagalbos tarnybos teikia emocinę ir psichologinę pagalbą, padeda nukentėjusiems asmenims susisiekti su kitomis (teisėsaugos ir ne tik) institucijomis, palydi nukentėjusius asmenis į kitas (teisėsaugos ir ne tik) institucijas, taip pat padeda spręsti įvairius probleminius klausimus, susijusius su patirtomis nusikalstamomis veikomis, pvz., kaip nuvykti į sveikatos priežiūros įstaigą ar teismą, kaip pataisyt nusikaltimu sugadintas būsto duris, kaip kreiptis socialinio draudimo išmokų.

Nuo nusikalstamų veikų gali nukentėti kiekvienas Nusikaltimų aukų teisės Baudžiamasis procesas Kas yra kas baudžiamajame procese


ŽEMĖLAPIS

Į viršų Žemėlapis Išeiti