Teisė gauti turėtų išlaidų atlyginimą


Išlaidas, kurias patirsite dalyvaudami apklausose ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu, padengia valstybė. Jūs turite ikiteisminio tyrimo įstaigai ar teismui pateikti rašytinį prašymą dėl išlaidų kompensavimo, pridėti visus patvirtinamuosius dokumentus (kelionės bilietus, automobilio parkavimo bilietus ir kt.). Atkreipkite dėmesį į tai, kad kreipdamiesi dėl kompensacijos ikiteisminio tyrimo metu turėtumėte paprašyti ikiteisminio tyrimo pareigūno raštu patvirtinti, kad apklausa įvyko ir kad Jūsų nurodytos išlaidos yra patirtos dėl dalyvavimo apklausoje.

Nuo nusikalstamų veikų gali nukentėti kiekvienas Nusikaltimų aukų teisės Baudžiamasis procesas Kas yra kas baudžiamajame procese


ŽEMĖLAPIS

Į viršų Žemėlapis Išeiti