Teisė gauti vertimą žodžiu ir raštu


Baudžiamasis procesas Lietuvoje vyksta lietuvių kalba, net jei baudžiamojo proceso dalyviai lietuvių kalbos nesupranta. Tačiau viso baudžiamojo proceso metu lietuvių kalbos nesuprantantiems proceso dalyviams turi būti užtikrinta teisė į vertimą.

Jei nukentėjusysis nemoka lietuviškai, jis turi teisę gauti vertėjo, kalbančio ir lietuvių, ir nukentėjusiojo šalies kalba, paslaugas. Visi byloje dalyvaujantys pareigūnai (ikiteisminio tyrimo pareigūnai, prokurorai, teisėjai) patys privalo nustatyti ar reikalinga vertėjo pagalba ir turi kreiptis vertėjo paslaugų net jei nukentėjusysis tokių paslaugų neprašo.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad įstatymai negarantuoja, jog Jums bus suteiktos vertimo į Jūsų gimtąją kalbą paslaugos. Įstatymai įtvirtina, kad vertimas yra pakankamas, jei išverčiama į vieną iš Jums suprantamų kalbų. Tos pačios taisyklės galioja ir rašytiniams dokumentams. Įstatymai nustato, kad kiekvienas dokumentas gali būti pateiktas pareiškėjo gimtąja kalba arba kita pareiškėjui suprantama kalba, t. y. valstybės pareigūnai gali paprašyti Jūsų pateikti dokumentą kita nei Jūsų gimtąja kalba tuo atveju, jei sunku surasti vertėją, galintį išversti jį iš Jūsų gimtosios kalbos.

Vertimo žodžiu ir raštu paslaugos yra nemokamos.

Nuo nusikalstamų veikų gali nukentėti kiekvienas Nusikaltimų aukų teisės Baudžiamasis procesas Kas yra kas baudžiamajame procese


ŽEMĖLAPIS

Į viršų Žemėlapis Išeiti