Teisė į privatumą


Nukentėję nuo nusikaltimų asmenys ir jų šeimų nariai turi teisę į privatumą baudžiamajame procese.

Pirmiausia, nukentėjusysis gali prašyti, kad visa byla ar jos dalis teisme būtų nagrinėjama neviešai. Teismas gali taip nuspręsti, kai yra tam tikri įstatymuose išvardyti pagrindai: nagrinėjama byla, kurioje kaltinamasis arba nukentėjusysis yra nepilnamečiai, arba nagrinėjama nusikalstamos veikos žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui byla, arba kai siekiama užkirsti kelią žinių apie privatų proceso dalyvių gyvenimą paskelbimui, arba siekiama užtikrinti nukentėjusiojo specialius apsaugos poreikius, arba kai apklausiamas liudytojas ar nukentėjusysis, kuriems taikomas anonimiškumas.

Antra, net tuo atveju, kai teismo posėdžiai yra vieši, vaizdo ir garso įrašai yra draudžiami, nebent teismas tokius įrašus daryti leidžia.

Trečia, nors sprendimai kiekvienoje byloje yra vieši, jie skelbiami nepateikiant visų bylos dalyvių vardų ir kitų asmens duomenų (išskyrus valstybės pareigūnų vardus ir pavardes: teisėjo, prokuroro ir pan.).

Nuo nusikalstamų veikų gali nukentėti kiekvienas Nusikaltimų aukų teisės Baudžiamasis procesas Kas yra kas baudžiamajame procese


ŽEMĖLAPIS

Į viršų Žemėlapis Išeiti