Vertėjas


Kiekvienas, tiek žodinis, tiek rašytinis baudžiamasis procesas Lietuvoje vyksta lietuvių kalba. Jei kažkas iš proceso dalyvių nesupranta lietuviškai, ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras arba teisėjas turi imtis iniciatyvos, kad į bylą būtų įtrauktas vertėjas – žmogus, kuris kalba lietuviškai ir kalba, kurią supranta lietuviškai nemokantis bylos dalyvis. Vertėjai taip pat pakviečiami kai būtina į lietuvių kalbą išversti dokumentus, surašytus užsienio kalba. Kai parodymus duodantis asmuo turi klausos negalią, klausimai jam surašomi raštu, o atsakymus jis ar ji pateikia žodžiu. Kai parodymus duodantis asmuo yra nebylys, kviečiamas gestų kalbos vertėjas. Vertėjo pagrindinė užduotis procese – užtikrinti, kad klausimus užduodantis ir į klausimus atsakantis asmenys vienodai suprastų, apie ką yra šnekama. Vertėjo paslaugos procese visada yra nemokamos.

Nuo nusikalstamų veikų gali nukentėti kiekvienas Nusikaltimų aukų teisės Baudžiamasis procesas Kas yra kas baudžiamajame procese


ŽEMĖLAPIS

Į viršų Žemėlapis Išeiti